กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 Facebook :อำนวยการกำแพงเพชร โทร.088-2863591
- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่1/2561 - รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่1/2563
- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่2/2561 - รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่2/2563
- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่3/2561 - รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่3/2563
- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่4/2561 - รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่4/2563
- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่5/2561
- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่6/2561
- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่7/2561
- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่1/2562
- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่2/2562

- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่3/2562

 

 

 

 

- วาระการประชุม วันที่ 13 มิถุนายน 2562
- วาระการประชุม ครั้งที่ 4/2563