กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทร.055-781892...
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่...
1.แบบขอใช้รถยนต์
2.แบบขอใช้ห้องประชุม
3.แบบขอเปลี่ยนเวรยาม
4.รายงานการอยู่เวรจรูญ-เมธัส