กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทร.055-781892...
กดเพื่อค้นหาเส้นทางจาก google