กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 Facebook :อำนวยการกำแพงเพชร โทร.088-2863591
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
   
   
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   
       
 
ชมจดหมายข่าวย้อนหลัง
     
  -ประจำเดือนมีนาคม 2561      
  -ประจำเดือนเมษายน 2561      
  -ประจำเดือนพฤษภาคม 2561      
  -ประจำเดือนมิถุนายน2561