กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทร.055-781892...
แบบประเมิน one stop
แบบประเมินแม่บ้าน เดือน ต.ค.60
แบบประเมินยาม เดือน ต.ค.60
 
 
แบบการลา
แบบขอมีบัตร
แบบขอหนังสือรับรอง
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ
แบบรับรองสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล
 
 
 
 
 
แบบขอใช้รถยนต์
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอเปลี่ยนเวรยาม
รายงานการอยู่เวรจรูญ เมธัส
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุม ผอ.รร.ครั้งที่ 3/2560
รายงานการประชุม ผอ.รร.ครั้งที่ 4/2560
- รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่5/2560