กลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 Facebook :อำนวยการกำแพงเพชร โทร.088-2863591
เอกสารมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565
1.คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่ 122/2565
2.ไฟล์รายงานมาตรฐานเขต ปี 65
3.รายละเอียดคู่มือมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 65
4.Linkรายงานมาตรฐานสำนักงานเขต ปี 65